Teams toestaan

Navigeer naar je evenement en ga naar tickets. Bewerk een bestaand ticket of maak een nieuw ticket aan en scroll naar 'Teams'.

Selecteer of deelnemers met dit ticket teams mogen maken en er lid van mogen worden. Er zijn drie opties:

  • Sta individuele deelnemers toe: Het is niet verplicht om deel te nemen als team.
  • Sta het aanmaken van teams toe: Deelnemers mogen nieuwe teams aanmaken
  • Sta het aanmelden bij een bestaand: team toe Deelnemers zich aanmelden bij teams die door anderen aangemaakt zijn.